459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Omrzliny

Popis omrzlin

Fyziologie (jak to má fungovat)

Kůže je největší orgán lidského těla. Pokrývá tělo a tvoří tak důležitou bariéru mezi vnitřním a vnějším prostředím. Kůže sestává ze tří vrstev. Nejsvrchnější se nazývá pokožka a skládá se ze zrohovatělých bezjaderných buněk, které se průběžně odlupují. Škára je prostřední nejsilnější vrstva. Tvoří ji síť kolagenních a elastických vláken, jsou zde umístěny i důležité receptory tlaku, chladu, tepla. Podkoží je tvořeno vazivem a tukovými buňkami.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Vznik omrzlin je způsobený vlivem nízké teploty na celý organismus, který pak stahuje krev (a s ní i teplo) z méně důležitých částí těla (končetiny, nos, uši) k nepostradatelným částem těla (vnitřní orgány).

Ze 70% jsme tvořeni vodou. Přeměna vody v ledové krystaly působí zničení buněk, charakteristické zčernáním a odumíráním tkáně.

Příčiny

  • působení nízké teploty na organismus nebo části těla

Příznaky

Zpočátku je kůže bledá a chladná a pomalu ztrácí citlivost, dostavuje se nachlazení, prostydnutí. Typické jsou pocit zimy, zimomřivost, studené končetiny. Pomalu přichází modrý nádech pokožky a pichlavá bolest.

Omrzliny můžeme rozdělit do tří stupňů poškození:

1. stupeň - zarudnutí kůže, doprovázeno bolestivostí a otoky
2. stupeň - puchýře s krvavým obsahem
3. stupeň - znecitlivění a zčernání kůže, může docházet až k celkovým ztrátám prstů nebo končetin

Omrzliny se výrazně začínají projevovat až po jejich opětovném zahřátí, proto není předem možno určit přesně stupeň poškození.

Komplikace

Omrzliny prvních dvou stupňů způsobují velkou bolest, riziko puchýřů, či nemožnost pohybu s postiženými končetinami. Při třetím stupni může dojít ke kompletnímu odumření prstu nebo celé končetiny.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

U omrzlin je velmi důležitá rychlá první pomoc. Co nejrychleji dostat tělo a především postiženou část do teplejšího prostředí (nad 15°C), avšak v žádném případě nevystavovat omrzliny přímému a extrémnímu teplu (oheň, fén, topení) a zabránit infekci (opatrná dezinfekce, udržovat v suchu, čistotě a teple).

U těžších případů se na ránu aplikuje fyziologický roztok (0,9% vodný roztok chloridu sodného), který je vhodné zahřát na ideální teplotu.

Léky

Postiženému se dodávají tekutiny (infuze), případně léky proti bolesti (analgetika), adstringencia.

Byliny

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)